Kontakt

Ime podjetja AS Domžale, proizvodnja in popravilo avtobusov d.o.o.
Naslov Ljubljanska cesta 1
1230 Domžale
SLOVENIJA

ID št. za DDV SI84597364
Registracija Okrožno sodišče v Ljubljani
Številka vpisa 1/20686/00

Banka Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana
TRR 02300-0014527511
IBAN SI5602300-0014527511
BIC LJBASI2X

Telefon +386 1 721 15 10
Fax +386 1 721 50 05
E-mail info@as-domzale.si

Direktor Karel Novak

Lokacija podjetja